Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Kampania "Ciąża bez alkoholu"

Projekt socjalny udział w kampanii edukacyjnej „Ciąża bez alkoholu”- lipiec-sierpień 2019r

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przystąpił do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w ramach Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 prowadzonej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

- kolportaż ulotek i plakatów w środowisku lokalnym, w tym w budynkach użyteczności publicznej,

- informacje na stronie internetowej OPS,

- przekazanie materiałów do Ośrodka Zdrowia,

- zorganizowanie stoiska informacyjnego na dorocznym święcie plonów w Wilczycach

Załączniki:
Pobierz plik (Broszura_CBA.pdf)Broszura
Pobierz plik (plakat-do-przychodni_A2_v2.pdf)Plakat
Pobierz plik (ULOTKA_CBA_A5_v2_OK.pdf)Ulotka

Czytaj więcej: Projekt socjalny udział w kampanii edukacyjnej „Ciąża bez alkoholu”- lipiec-sierpień 2019r

Jesteś tutaj: Start Projekty Kampania "Ciąża bez alkoholu"