Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Rodzina 500+

Wniosek o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Wniosek o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz złożyć tylko elektronicznie:

  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl

  • przez bankowość elektroniczną

  • na portalu emp@tia

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie

Zapraszamy:17 marca 2022 rokugodz. 09.00 - 13.00

Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach

Zabierz na spotkanie dowód osobisty, a jeśli chcesz złożyć wniosek, to także numer rachunku bankowego

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie

Jak to zrobić, sprawdźwww.zus.pl albo zadzwoń:

22 290 55 00 (pn.–pt. 8.00–15.00) lub 22 560 16 00 (pn.–pt. 7.00–18.00)

Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS przez internet

Świadczenia wychowawcze „500+” po 1 stycznia 2022 roku

Na podstawie ustawy z dnia 17 września 2021 r o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U p. 1981)

 

Co się zmienia?

Od 1 stycznia 2022 roku składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a ich obsługą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dotyczy wniosków na dzieci nowo narodzone oraz dzieci , na które rodzic dotychczas nie złożył wniosku na okres zasiłkowy trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej do końca bieżącego okresu zasiłkowego to jest do 31 maja 2022 roku będzie dokonywał wypłaty świadczeń oraz prowadził postępowania administracyjne na zasadach dotychczasowych w stosunku do wniosków złożonych do OPS do 31 grudnia 2021 roku.

Czytaj więcej: Świadczenia wychowawcze „500+” po 1 stycznia 2022 roku

Rodzina 500+ informacje - 2021

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?
Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekun prawny dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektor domu pomocy społecznej.
Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymują także placówki opiekuńczo- -wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki piekuńczo- terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Czytaj więcej: Rodzina 500+ informacje - 2021

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Czytaj więcej: Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

Nowe wnioski na świadczenie wychowawcze

b_180_0_16777215_00_images_Aktualnosci_2019_2019-06-28_2019-06-28_220510.jpgOśrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 30 czerwca 2019r.do 31 maja 2021r. są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-UsługowegoEmp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną. - od dnia 1 lipca 2019 r.

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach pokój Nr 2 i 4 w dniach pracy, w godzinach 7.30 do 13.00 .

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje

do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze

złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020.

Czytaj więcej: Nowe wnioski na świadczenie wychowawcze

Jesteś tutaj: Start Rodzina 500+