Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej

 Stanowisko

Dane personalne
pracownika

Kontakt

Kierownik OPS w Wilczycach

 Marta Sieradzka

 15 837-72-26 w. 23

Główny Księgowy

Edwarda Dziuba

 15 837-72-26 w. 23

 Starszy pracownik socjalny

Teresa Dybiec

15 837-72-26 w. 24

Pracownik socjalny Paulina Kupiec

 15 837-72-26 w. 21

Specjalista pracy socjalnej

Anna Kilijańska  15 837-72-26 w. 21

Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych

 Aneta Brzezińska

15 837-72-26 w. 22

Opiekun

 Izabela Stasiak 15 837-72-26
Jesteś tutaj: Start Start Kadra