Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie

27-640 Klimontów, ul. dr. Jakuba Zysmana 5, tel. 158661774, poczta@opsklimontow.pl

Dzienny Dom Senior+

Wojewoda Zbigniew Koniusz podpisał z przedstawicielami Gminy Klimontów Burmistrzem Markiem Goździewskim przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Sobolewskiej umowę w ramach rządowego programu „Senior+”. Kwota dofinansowania to 61.200,00 zł a całkowita wartość zadania wynosi 283.460,00 zł.

Celem Programu „Senior+” jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenu Gminy Klimontów oraz stworzenie im możliwości do wyrażania własnych potrzeb, dostosowanych do ich możliwości. W ramach funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ zapewnia się seniorom dostęp do oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Seniorzy aktywnie spędzają czas wolny poprzez zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. W swojej ofercie Dzienny Dom Senior+ realizuje zamierzone cele poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć manualnych, ruchowych, plastycznych, czytelniczych, spotkań międzypokoleniowych oraz różnych wyjazdów.

Dzienny Dom Senior+ w Klimontowie funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 i dysponuje 15 miejscami. Wszystkie zajęcia są prowadzone w przyjaznej atmosferze przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Jesteś tutaj: Start Dzienny Dom Senior+